Untitled 2

~ Erfolgreich / uspešno!

Erfolgreich verlief der Elternsprechtag in der VS. Das Interesse der Eltern war groß. Bewirtung und Flohmarkt wurden sehr gut angenommen.

Danke/Hvala allen Beteiligten!

Dan staršev v LŠ je potekal uspešno. Starši in šolarji 4. razreda so skrbeli za dobro počutje, pecivo in kavico. Dodatno so pa vodili tržnico, pri kateri so starši kar nekaj stvari nakupili za bodočo zimsko sezono.

TERMINE

27 October 2021

24 December 2021

14 February 2022

09 April 2022

04 June 2022