Untitled 2

~ Branje je kino v glavi/ Lesen ist Kino im Kopf

Pod tem geslom je naša knjižničarka Opetnik Maria postavila stojač s slovenskimi knjigami v dvorano. Vsem v veselje!

Hvala tudi Slovenski študijski knjižnici v Celovcu za darilo.

Unsere Bibliothekarin, Frau Opetnik Maria, hat für die Halle einen Bücherständer mit slowenischer Kinderliteratur gestaltet. Viel Spaß beim Lesen!

Danke auch der Slowenischen Studienbibliothek in Klagenfurt für die Bücher.

Termine:

11 Feb
Semesterferien
Date 11.02.2023 - 19.02.2023
19 Mär
Josefitag
19.03.2023
1 Apr
Osterferien
01.04.2023 - 10.04.2023
1 Mai
Staatsfeiertag
01.05.2023
4 Mai
2. Elternsprechtag / dan staršev (KEL)
04.05.2023 16:00 - 19:00