Untitled 2

~ Branje je kino v glavi/ Lesen ist Kino im Kopf

Pod tem geslom je naša knjižničarka Opetnik Maria postavila stojač s slovenskimi knjigami v dvorano. Vsem v veselje!

Hvala tudi Slovenski študijski knjižnici v Celovcu za darilo.

Unsere Bibliothekarin, Frau Opetnik Maria, hat für die Halle einen Bücherständer mit slowenischer Kinderliteratur gestaltet. Viel Spaß beim Lesen!

Danke auch der Slowenischen Studienbibliothek in Klagenfurt für die Bücher.

TERMINE

27 October 2021

24 December 2021

14 February 2022

09 April 2022

04 June 2022