Untitled 2

~ DANKE – HVALA

DANKE allen Elternvertretern für die sehr gute Zusammenarbeit.

Ein Dank auch den Eltern für die rasche Information bzgl. der Betreuung ihrer Kinder!

HVALA vsem zastopnikom staršev za zelo dobro sodelovanje.

Hvala tudi vsem staršem, da so tako hitro sporočili, kdo rabi oskrbo za otroke.

daisy 1403132 1920

TERMINE

27 October 2021

24 December 2021

14 February 2022

09 April 2022

04 June 2022